Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z języka angielskiego ogólnego - poziom A2 - Pre-Intermediate


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/28/9601/447566
Cena netto 4 279,50 zł Cena brutto 4 279,50 zł
Cena netto za godzinę 158,50 zł Cena brutto za godzinę 158,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 27
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-25 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-25
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Język angielski ogólny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Lingua Nova Sp z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Zaborowska Telefon +48 22 584 10 14
E-mail j.zaborowska@linguanova.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest podniesienie kompetencji językowych i nabycie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w obrębie poziomu A2. W zakresie wiedzy Uczestnik będzie potrafił tworzyć pytania otwarte i zamknięte w czasie przyszłym, teraźniejszym i przeszłym, tworzyć przymiotniki i przysłówki oraz poprawnie używać je w zdaniach. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia będzie potrafił poprawnie używać czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous oraz formy be going to do wyrażania przyszłości. W zakresie kompetencji społecznych Uczestnik szkolenia będzie skutecznie potrafił porozumiewać się w rutynowych, sytuacjach komunikacyjnych na tyle skutecznie, aby prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia będzie potrafił porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.


Drukuj do PDF