Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie B1/B2 - Bony na szkolenia.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/27/10601/447139
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 75,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-28 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-28 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-27
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Usługa kończy się egzaminem The Global Language System. Uczestnik otrzymuje certyfikat zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) .
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Euroschool-Perfect Grażyna Gliszczyńska
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Fundacja The Global Language System
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EUROSCHOOL-PERFECT Grażyna Elżbieta Gliszczyńska
Osoba do kontaktu Grazyna Gliszczynska Telefon 856635331
E-mail biuro@perfect.ids.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie językowe na poziomie B1/B2 ma na celu zdobycie przez jego uczestników następujących umiejętności: • Posługuje się językiem w stopniu komunikatywnym. Potrafi zastosować kompleksowe struktury gramatycznie w znanych sytuacjach. • Potrafi zrozumieć łatwy przekaz językowy. Dobrze radzi sobie w znanych sytuacjach • Potrafi rozmawiać na określoną ilość tematów. Mimo pewnych trudności potrafi utrzymać konwersacje • Potrafi zadawać pytania o średnim stopniu trudności wyrażać podstawowe fakty na ogólne tematy używając czasów past, present i future. Popełnia błędy. • Potrafi używać dźwięków i akcentu do pewnego stopnia utrzymując w miarę płynną konwersacje. Niektóre dźwięki są problematyczne. • Potrafi używać ograniczone struktury z języka ogólnego we zakresie próśb, ofert, sugestii i adekwatnych odpowiedzi. Słownictwo wystarczające na potrzeby języka życia codziennego. • Potrafi pisać proste teksty opisujący doświadczenia i wrażenia


Drukuj do PDF