Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka rosyjskiego na poziomie A1 zakończony egzaminem TELC - 50 godzin. Forma zdalna.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/26/9279/446674
Cena netto 6 280,00 zł Cena brutto 6 280,00 zł
Cena netto za godzinę 125,60 zł Cena brutto za godzinę 125,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-23 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-06
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat znajomości języka rosyjskiego TELC wydawany przez GmbH.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Open Education Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Open Education Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Ewelina Popowska Telefon 664705711
E-mail e.popowska@openeducation.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności komunikacji w języku rosyjskim.


Drukuj do PDF