Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menadżera: Neuro-przywództwo czyli jak być liderem dla siebie i innych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/26/30533/446550
Cena netto 1 900,00 zł Cena brutto 1 900,00 zł
Cena netto za godzinę 118,75 zł Cena brutto za godzinę 118,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-19 Termin zakończenia usługi 2019-11-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-19
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Edukacji Prawnej
Osoba do kontaktu Marta Klisowska Telefon 500720651
E-mail klisowska@edukacjaprawna.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
„Lider to ktoś kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę” John Maxwell Bycie liderem to sztuka i wyzwanie. Lider ponosi odpowiedzialność, kreuje wizję, łączy, towarzyszy i wspiera. By lider mógł rozwinąć potencjał swoich pracowników powinien zacząć od siebie. Od poznania własnego modelu przywództwa oraz swoich preferencji w doborze osób, z którymi pracuje. Lider przewodzi najlepiej, kiedy sam jest przykładem. Kiedy umie zadbać o swoje potrzeby dotyczące nauki, rozwoju, regeneracji i tworzenia. Ten, kto jest liderem dla siebie będzie znakomitym liderem dla innych. Merytoryczna podbudowa szkolenia opiera się na neuronauce, czyli nauce o mózgu w kontekście biologicznym i społecznym. Specjalna gałąź neuronauki – Neuro-Leardership – to aplikacja wiedzy o mózgu do przywództwa. Warstwa warsztatowa szkolenia będzie opierała się na metodzie Points of You™ oraz metodzie HeartMath™. Metoda Points of You™ to praca z obrazem, słowem, pytaniami otwartymi i metaforą. Pozwala wyjść poza dotychczasowy, utarty sposób myślenia i dostrzec nowe rozwiązania i perspektywy. HeartMath™ to stosowana m. innymi przez armię amerykańską, oparta na latach badań z zakresu neuro-kardiologii, metoda budowania siły psychicznej i stabilności emocjonalnej (resileince), która pozwala na zachowanie klarowności myślenia i działania pomimo presji i stresu.
Cel edukacyjny
Udział w szkoleniu wpłynie na kompetencje społeczne takie jak: komunikacja, empatia, przywództwo, innowacyjność. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę o: Najnowszych odkryciach naukowych związanych z przywództwem, Typach przywódców i przywództwie sytuacyjnym, Zachowaniach, które wzmacniają bądź osłabiają pozycję lidera, Neuro-komunikacji, czyli biologii związanej z rozumieniem i przyswajaniem informacji. Uczestnicy nabędą również umiejętności: Wychodzenia poza tryb nawykowy, by poszukiwać kreatywnych rozwiązań, Zadawania pytań poszerzających perspektywę i angażujących do działania, Redukowania niszczącego wpływu stresu na komunikację i zaangażowanie w zespole, Inicjowania zmian tak, by pozyskiwały zwolenników, a nie tylko opór, Dostosowywania sposobu przywództwa do poziomu gotowości pracownika.
Drukuj do PDF