Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menadżera: Fotografia a prawo autorskie i prawo do wizerunku


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/26/30533/446524
Cena netto 590,00 zł Cena brutto 590,00 zł
Cena netto za godzinę 98,33 zł Cena brutto za godzinę 98,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-14 Termin zakończenia usługi 2019-11-14
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Edukacji Prawnej
Osoba do kontaktu Marta Klisowska Telefon 500720651
E-mail klisowska@edukacjaprawna.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom związanym z prawem autorskim do fotografii i prawem do wizerunku osoby fotografowanej. W trakcie szkolenia omówione zostaną związane z tym tematem instytucje i pojęcia z zakresu prawa autorskiego, cywilnego oraz ochrony danych osobowych. Niewątpliwym atutem szkolenia jest praktyczne ujęcie omawianych zagadnień. Najważniejsze części szkolenia kończą się sesją warsztatową, podczas której uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z licznymi przykładami, zadaniami, casusami i case study. Istotnym punktem programu szkolenia jest analiza umów o wykonanie utworów fotograficznych lub realizację dzieła z wykorzystaniem tego rodzaju utworów wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych. Dzięki udziałowi w tej części szkolenia uczestnicy będą w stanie krytycznie ocenić przedstawiony przez kontrahenta wzór umowy i dokonać w nim korekt niezbędnych z punktu widzenia własnych interesów.
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia, uczestnik nabędzie: 1. Wiedze z zakresu: w jakich okolicznościach wymagane jest uzyskanie zgody osoby fotografowanej na rozpowszechnianie zdjęcia przedstawiającego jej wizerunek; kiedy mamy do czynienia z utworem zależnym a kiedy z utworem inspirowanym; czy agencja fotograficzna może nabyć majątkowe prawa autorskie do fotografii wykonanej przez pracownika; czym jest prawo cytatu i prawo panoramy; jakie roszczenia przysługują twórcy w przypadku naruszenia jego praw; jaką strategię procesową obrać w sytuacji, gdy ktoś zarzuca nam naruszenie praw autorskich 2.Umiejętności: jak legalnie korzystać z cudzych fotografii na portalach społecznościowych i blogach internetowych; 3.Kompetencje społeczne: zdolności komunikacyjne sztuka negocjacji empatia
Drukuj do PDF