Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. A - Kierunek Kariera


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/26/16741/446436
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 30,00 zł Cena brutto za godzinę 30,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 70
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-02 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-30
Maksymalna liczba uczestników 26
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kat AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C, CE i D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Auto Szkoła MAJ Halina Maj
Osoba do kontaktu Adam Maj Telefon 602473359
E-mail oskadammaj@interia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem jest nabycie umiejętności prowadzenia motocykla. Po ukończonym szkoleniu uczestnik będzie znał przepisy ruchu drogowego, zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, znaki drogowe oraz zasady udzielania I pomocy. Uczestnik będzie również posiadał wiedzę odnośnie budowy i eksploatacji motocykli. Cele edukacyjne: 1. Zapoznanie kursantów z przepisami ruchu drogowego, tj.: a) podstawowymi pojęciami obowiązującymi w ruchu drogowym, b) zasadami ruchu pieszych, c) zasadami zachowania się na przejazdach kolejowych i tramwajowych, d) zasadami pierwszeństwa przejazdu, e) znakami drogowymi pionowymi i poziomymi, f) sygnalizacją świetlną i sygnałami dawanymi przez kierującego ruchem. 2. Uświadomienie kursantom zagrożeń wynikających z uczestniczenia w ruchu drogowym. 3. Wskazanie sposobów ograniczania ryzyka w ruchu drogowym. 4. Wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drodze i sposobu zachowania w tych miejscach. 5. Zapoznanie kursantów z budową i funkcjonowaniem pojazdu. 6. Zapoznanie kursantów z obsługą pojazdu. 7. Doskonalenie umiejętności poruszania się pojazdem po placu manewrowym i po drogach publicznych. Przewidywane osiągnięcia uczestników kursów na prawo jazdy: Ideą nauki w ramach kursu prawo jazdy jest: a) rozwijanie zainteresowań kursantów, b) przygotowanie do odnalezienia się lub ponownego zaistnienia na współczesnym rynku pracy, c) kreowanie własnej aktywności zawodowej, d) uzyskanie dodatkowych umiejętności tj. prowadzenie pojazdów silnikowych. W wyniku realizacji programu kursant: • Zna przepisy ruchu drogowego i potrafi je zastosować w praktyce. • Potrafi wykonać podstawową obsługę pojazdu. • Potrafi posługiwać się mechanizmami kontroli i sterowania pojazdu. • Potrafi poruszać się pojazdem w ruchu drogowym.
Drukuj do PDF