Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. D po C, kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat. D,D1,D+E,D1+E, opłata za pierwsze egzaminy państwowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/26/14017/446402
Cena netto 7 500,00 zł Cena brutto 7 500,00 zł
Cena netto za godzinę 37,50 zł Cena brutto za godzinę 37,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 200
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-06 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-05
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Starosta wydaje prawo jazdy kat. D, - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursów jest zdobycie przez osobę szkoloną wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów ruchu drogowego i transportu drogowego umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem w zakresie prawa jazdy kat.D. Uczestnik usługi powinien być przygotowany teoretycznie i praktycznie do zdobycia prawa jazdy kat. D oraz uprawnień do wykonywania zadań Kierowcy zawodowego wykonującego przewóz osób. Po skończeniu tego szkolenia uczestnicy powinni być przygotowani do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy autobusu.
Drukuj do PDF