Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie z DOBREJ PRAKTYKI KLINICZNEJ


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/25/26483/446289
Cena netto 5 600,00 zł Cena brutto 5 600,00 zł
Cena netto za godzinę 373,33 zł Cena brutto za godzinę 373,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 15
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-14 Termin zakończenia usługi 2019-11-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-14
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSZCZAPIŃSKI PRZEMYSŁAW FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "KREATOR"
Osoba do kontaktu Przemysław Oszczapiński Telefon 509652643
E-mail kreator@kreator.elk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik po zakończonym szkoleniu zdobędzie wiedzę oraz umiejętności dot. badań klinicznych. Pozna jakie są cele badań, metodyka, historia, współczesne zasady postępowania. Szkolenie z ICH GCP (Good Clinical Practice) – podstawowe wytyczne prowadzenia badań. Będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na temat badań klinicznych substancji leczniczych. Pozna :Fazy badań, cele, metodologie, sposoby rejestracji leków. Zdobędzie wiedzę na temat badań klinicznych wyrobów medycznych. Rodzaje i klasy wyrobów, cele badań, metodologia, rejestracja urządzeń. Pozna standardy prowadzenia dokumentacji w badaniach klinicznych , które obejmują dokumentację źródłową, dokumentację w ośrodkach, dokumentację po stronie Sponsora badania. Aspekty prawne i etyczne pozyskiwania pacjentów do badań klinicznych. Bilans zysków i ryzyk z punktu widzenia pacjenta. Będzie potrafił w sposób samodzielny wykonać szereg procedur i czynności dotyczących badań klinicznych takich jak monitoring badań klinicznych , cel, metodyka, zapewnienie jakości prowadzonych badań. Zapozna się jaki sprzęt medyczny jest wykorzystywany do wykonywania badań klinicznych oraz będzie potrafił samodzielnie i prawidłowo go obsłużyć. Pozna nowoczesne rozwiązania w monitoringu badań klinicznych. Monitoring zdalny, zarządzanie ryzykiem, monitoring dostosowany do potrzeb. Będzie potrafił w sposób właściwy zbierać dane w badaniach klinicznych – CRF (Case Report Form)/eCRF (electronic CRF)- mechanizm działania, ocenić jakość informacji. Uczestnik szkolenia dowie się w jaki sposób monitorować bezpieczeństwo w badaniach klinicznych. Jak rozpoznawać zdarzenia niepożądane (AE), ciężkie zdarzenia niepożądane (SAE), niepożądanie działania leku, jak zgłaszać zdarzenia niepożądane, jakie ryzyko występuje w badaniach klinicznych. Zostanie zapoznany z metodologią raportowania w badaniach klinicznych- ustalanie wielkości próby, randomizacja, definiowanie populacji, analizy statystyczne. Po szkoleniu uczestnik zdobędzie również wiedzę na temat aspektów prawnych badań klinicznych. Prowadzenie badań w świetle przepisów UE, ustawy o zawodzie lekarza, prawa farmaceutycznego, a także zdobędzie wiedzę która obejmuje również ochronę danych osobowych w badaniach klinicznych. Będzie potrafił odpowiednio wyposażyć stanowisko pracy w narzędzia medyczne prowadzonych badań i procedur. Będzie potrafił w sposób właściwy zapewnić komunikację na płaszczyźnie lekarz -pacjent. Będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z obsługą pacjenta. Będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF