Kategorie usług
 
Menu

PRZYWÓDZTWO - MOTYWACJA, BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA I INSPIRACJA PRACOWNIKÓW I PARTNERÓW BIZNESOWYCH


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/24/11252/446191
Cena netto 3 300,00 zł Cena brutto 3 300,00 zł
Cena netto za godzinę 157,14 zł Cena brutto za godzinę 157,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-11 Termin zakończenia usługi 2019-09-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-08
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu MSC Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Góralewicz Telefon +48 519 307 030
E-mail anna.goralewicz@msc.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma charakter edukacyjny Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników kompetencji i umiejętności z zakresu przywództwa które umożliwią im sprawniejsze zarządzanie Firmą. Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu angażowania i inspirowania pracowników, współpracowników / Partnerów biznesowych do poprawy efektywności działania Firmy. Będą wiedzieć jakie są metody i narzędzia pobudzania motywacji wewnętrznej i budowania zaangażowania, jakie są czynniki zwiększające zaangażowanie. Jak wygląda proces inspirowania pracowników. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu informacji zwrotnej oraz jej znaczenia w procesie Przywództwa. Uczestnicy będą umieć ustalić kontrakt z pracownikami / Partnerami biznesowymi, będą potrafili zwalczać toksyny komunikacyjne w pracy z zespołem i współpracownikami. Uczestnicy nabędą umiejętności inspirowania odpowiednim komunikatem werbalnym, będą potrafili stosować metody i narzędzia budowania zaangażowania oraz pobudzać pracowników do działania poprzez dawanie przykładów, których oni oczekują. Uczestnicy nabędą umiejętności lepsze komunikowania się ze współpracownikami i Partnerami biznesowymi. Uczestnicy nabędą kompetencje społeczne takie jak sprawnie i skutecznie rozwiązania podnoszące zaangażowanie pracowników, łatwość inspirowania pracowników bez stosowania manipulacji negatywnej.
Drukuj do PDF