Kategorie usług
 
Menu

Kurs Instruktora Fitness 50+ z uwzględnieniem elementów kinezygerontoprofilaktyki


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/24/10258/446188
Cena netto 7 999,00 zł Cena brutto 7 999,00 zł
Cena netto za godzinę 79,99 zł Cena brutto za godzinę 79,99
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 100
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-10 Termin zakończenia usługi 2019-12-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-25 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-10
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Trener Personalny
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu EFIB dr Magdalena Górecka Akredytowana Placówka Edukacji Ustawicznej
Osoba do kontaktu Magdalena Górecka Telefon +48 694 655 766
E-mail kursy@efib.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika kursu do samodzielnego prowadzenia zajęć rekreacyjnych w zakresie fitness 50+. Uczestnik zdobędzie umiejętności samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywanym zawodem.
Drukuj do PDF