Kategorie usług
 
Menu

Operator maszyn budowlanych (1 z 4 maszyn do wyboru: Koparka, Ładowarka, Koparkoładowarka, Walec), Prawo jazdy kat. C i C+E, ADR-P,ADR-C, kwalifikacja wstępna przyspieszona, poj. uprz. B i C, HDS, podesty, burty samowyładowcze, badania, opłata za pierwsze egzaminy


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/14017/446154
Cena netto 17 000,00 zł Cena brutto 17 000,00 zł
Cena netto za godzinę 38,37 zł Cena brutto za godzinę 38,37
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 443
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-30 Termin zakończenia usługi 2020-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-20
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
- Uprawnienia zostaną nadane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, - Starosta wydaje prawo jazdy kat.C, CE, zezw na kierowanie poj.uprz., - Wojewoda wydaje św.kwal.zawodowej, - Marszałek wydaje ADR - zaśw. o przeszkoleniu kierowcy, - UDT wydaje zaśw. kwal. (HDS, podest).
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Po przeprowadzeniu walidacji uczestnik uzyska uprawnienia stanowiskowe - operator 1 z 4 maszyn do wyboru
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
WORD
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Starostwo Powiatowe
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o uprawnionych do wydawania dokumentów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji, w tym w zawodzie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "FILIP" Maciej Paweł Zaręba
Osoba do kontaktu Maciej Paweł Zaręba Telefon +48 694 888 897
E-mail biuro.filip@o2.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - wykonywanie prac związanych z użytkowaniem maszyn budowlanych (1 z 4 maszyn do wyboru: Koparka, Ładowarka, Koparkoładowarka, Walec), - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, - użytkowanie pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E oraz C1, C1+E, C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów samochodowych w zakresie niezbędnym do uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej bloku programowego kat C1,C1+E,C,C+E, - prowadzenie i obsługiwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR), - użytkowanie żurawi przenośnych kat. II Ż (HDS), - obsługa i użytkowanie podestów ruchomych przejezdnych kat. I P, - obsługa burt samowyładowczych.


Drukuj do PDF