Kategorie usług
 
Menu

Techniki osteopatyczne w ginekologii i położnictwie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/13574/446143
Cena netto 1 697,00 zł Cena brutto 1 697,00 zł
Cena netto za godzinę 60,61 zł Cena brutto za godzinę 60,61
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 28
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-22 Termin zakończenia usługi 2019-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-21
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Systema Marcin Szkolnicki
Osoba do kontaktu Marta Klubek Telefon 665 407 700
E-mail dofinansowania@systema.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z bezpiecznymi i skutecznymi technikami osteopatycznymi oraz najczęstszymi dolegliwościami występującymi u kobiet w ciąży i okresie okołoporodowym. Kursant pozna budowę i funkcje miednicy, dymorfizm płciowy i jego znaczenie oraz patomechanizmy najczęściej występujące w rejonie miednicy. Uczestnik pozna najczęstsze dolegliwości występujące u kobiet oraz dysfunkcje u kobiet ciężarnych. Pozna techniki przydatne w walce z bolesnymi miesiączkami. Zapozna się również z zagadnieniami dotyczącymi okresu ciąży oraz okresu okołoporodowego. Pozna pojęcie Red Flags, czyli gdzie kończą się możliwości fizjoterapeuty i osteopaty, jak również pozna czynniki, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie i położenie narządów wewnętrznych - jelita grubego, jajników, jajowodów, macicy, wątroby. Dodatkowo pozna testy funkcjonalne z punktu widzenia osteopaty, czyli m.in. funkcjonalną ocenę wybranych narządów wewnętrznych. W trakcie szkolenia kursant nabędzie umiejętność stosowania technik osteopatycznych w dolegliwościach ginekologicznych, jak również występujących u kobiet w ciąży oraz w okresie okołoporodowym. Będzie umiał zastosować poznane techniki w walce z bolesnymi miesiączkami oraz w zwalczaniu dolegliwości najczęstszych zaburzeń u kobiet. Po zakończeniu szkolenia w zakresie kompetencji społecznych kursant będzie szanował godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne. Dodatkowo będzie ponosił odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób znajdujących się pod jej opieką, jak również przestrzegał praw pacjenta i zasad etyki zawodowej oraz systematycznie pogłębiał wiedzę i umiejętności zawodowe.
Drukuj do PDF