Kategorie usług
 
Menu

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/21945/446108
Cena netto 520,00 zł Cena brutto 520,00 zł
Cena netto za godzinę 32,50 zł Cena brutto za godzinę 32,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-10 Termin zakończenia usługi 2019-09-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-09
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE
Osoba do kontaktu Ewa Grabowska-Kaczmarczyk Telefon +48124329060
E-mail krakow@pibr.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia) • Przypomnienie uczestnikom szkolenia: – wymogów zawartych w KSB dotyczących możliwości i obowiązku stosowania procedur analitycznych na różnych etapach badania, – wadach i zaletach stosowania różnych narzędzi i technik analitycznych, – zaletach wykorzystania narzędzi analitycznych już na etapie akceptacji klienta. • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istoty procedur analitycznych oraz ich powiązania z: – modelem ryzyka badania, – istotnością, – ryzykiem oszustwa oraz – identyfikacją zagrożeń dla kontynuacji działalności. • Zwrócenie uwagi na cztery główne fazy procedur analitycznych występujące bez względu na etap badania. • Zwrócenie uwagi na specyficzne aspekty związane z możliwością polegania na procedurach analitycznych jako źródle dowodów badania wiarygodności stwierdzeń. • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat właściwego formułowania i stopnia precyzji oczekiwań biegłego rewidenta co do kształtowania się określonych wartości, wskaźników oraz relacji między danymi finansowymi i niefinansowymi. • Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności w zakresie dokumentowania przebiegu procedur analitycznych. • Przybliżenie kwestii związanych z możliwością wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających badanie . • Zasygnalizowanie głównych kierunków rozwoju narzędzi i technik analitycznych wykorzystywanych w rewizji finansowej.
Drukuj do PDF