Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza Potrzeb Rozwojowych w ramach projektu: Akademia Managera MŚP dla przedsiębiorstw MAŁYCH /dedykowana dla: Makroregion 2: Mazowieckie, Lubelskie/


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/14804/446102
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 185,19 zł Cena brutto za godzinę 227,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 27
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-28 Termin zakończenia usługi 2019-09-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-27
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PKDE Paweł Kowalik Doradztwo i Edukacja
Osoba do kontaktu Paweł Kowalik Telefon +48 600167303
E-mail pawel.kowalik@pkde.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem biznesowym jest zwiększenia efektywności podejmowanych decyzji przez kierowników/menadżerów poprzez opracowanie Diagnozy Potrzeb Rozwojowych i określenie zakresu usług rozwojowych w ramach Akademii Managera MŚP. Prawidłowe zarządzanie przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ramach usługi zostanie przeprowadzona analiza strategiczna przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem obszarów które wymagają interwencji. Zostanie przeprowadzona analiza SWOT. Doradca zbada efektywność firmy i przedstawi diagnozę rozwoju organizacji. Określi na jakim etapie rozwoju jest dana organizacja i opisze charakterystyczne dla niej wyzwania. Opracowanie diagnozy potrzeb rozwojowych oraz wyłonienie celów i działań rozwojowych przedsiębiorstwa, celów rozwojowych kadry zarządzającej przełoży się na wzrost kompetencji kadry menadżerskiej, efektywność przedsiębiorstwa i na generowany zysk.
Drukuj do PDF