Kategorie usług
 
Menu

Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody umów z klientami”


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/21945/446101
Cena netto 360,00 zł Cena brutto 360,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-09 Termin zakończenia usługi 2019-09-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-06
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu REGIONALNY ODDZIAŁ POLSKIEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW W KRAKOWIE
Osoba do kontaktu Ewa Grabowska-Kaczmarczyk Telefon +48124329060
E-mail krakow@pibr.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Podstawowe cele szkolenia (w tym oczekiwane efekty kształcenia) Celem szkolenia jest: • szczegółowe omówienie wymogów nowego standardu oraz wpływu nowych zasad na raportowanie finansowe wg MSSF, • nabycie przez uczestników umiejętności praktycznego zastosowania nowych zasad, • wyjaśnienie na czym polegają zmiany i różnice w stosunku do dotychczasowych regulacji w ramach MSSF, • wskazanie i omówienie różnic między regulacjami wynikającymi z MSSF 15 a polskim prawem bilansowym. W wyniku szkolenia biegły rewident powinien być w stanie: • objaśnić oraz zastosować w praktyce nowe zasady ujmowania i wyceny przychodów wg MSSF 15, • objaśnić na czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a dotychczasowymi regulacjami (MSR 18, MSR 11, KIMSF 13, KIMSF 15, KIMSF 18 i SKI 31), • objaśnić na czym polegają istotne różnice między MSSF 15 a polskim prawem bilansowym.
Drukuj do PDF