Kategorie usług
 
Menu

Operator Koparek jednonaczyniowych Kl III


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/23/25605/446099
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 16,42 zł Cena brutto za godzinę 16,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 134
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-12 Termin zakończenia usługi 2019-10-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-09
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017r. (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2017r., poz. 134). Uprawnienia Świadectwo i Książeczka Operatora wydawana jest na podstawie zdanego egzaminu bezterminowo przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Uczestnik kursu po zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie otrzyma Świadectwo i książeczke operatora maszyn roboczych z uprawnieniami operatora Koparek jednonaczyniowych w zakresie KLIII
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji i Górnictwa Skalnego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Mechanizacji i Górnictwa Skalnego
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Finansowo-Szkoleniowy "Krezus" Henryk Czerhoniak
Osoba do kontaktu Tymoteusz Czerhoniak Telefon 664321361
E-mail biuro@ofs-krezus.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Ma na celu przygotowanie uczestników kursu do prawidłowego i z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa wykonywania ww zawodu jak również przygotowania merytorycznego słuchaczy do rozumienia ogólnej budowy oraz zasady pracy koparek jednonaczyniowych III klasy oraz występujących w nich układów. W zakresie wiedzy uczestnik pozna budowę, zasady działania oraz podstawy eksploatacji koparki jednonaczyniowej III klasy, przepisy BHP, ppoż. ergonomii i ochrony środowiska, a w szczególności zasady doboru osprzętu oraz bezpiecznej i ekonomicznej pracy w budownictwie i górnictwie . Podczas szkolenia uczestnik nauczy się zgodnie z obowiązującymi przepisami obsługiwać i użytkować koparkę jednonaczyniową III klasy, dobierać narzędzia i osprzęt koparki jednonaczyniowej III klasy, w zmiennych warunkach rozwiązywać proste typowe problemy oraz wykonywać niezbyt proste zadania Dodatkowo szkolenie wpływa na kompetencje społeczny uczestników. Szkolenie nauczy brania odpowiedzialność za koparkę jednonaczyniową III klasy oraz realizację robót ziemnych, dostosowuje zachowanie do zmiennych warunków pracy koparkami jednonaczyniowymi III Klasy , nauczy się pracować częściowo samodzielnie i podejmować współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych,będzie potrafił ocenić wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i będzie potrafił ponieść odpowiedzialność za ich skutki.
Drukuj do PDF