Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Ustanowienie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu IFS Food 6.1


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/22/7913/445760
Cena netto 6 200,00 zł Cena brutto 7 626,00 zł
Cena netto za godzinę 221,43 zł Cena brutto za godzinę 272,36
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 28
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-28 Termin zakończenia usługi 2020-02-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-23 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-06
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Doradztwo Gospodarcze PMC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Paweł Kamiński Telefon +48 61 839 92 24
E-mail p.kaminski@dgpmc.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
S: Organizacja będzie spełniała wymagania standardu IFS Food v.6.1 niezbędne dla dostarczania wyrobów do dystrybutorów detalicznych M: Efektem usługi będzie komplet dokumentów opisujących przebieg systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg standardu IFS Food v.6.1 A: Osiągniecie celu jest możliwe z wykorzystaniem potencjału kadrowego i infrastrukturalnego firmy i doświadczenia i wiedzy konsultanta. R: Zrealizowanie usługi doradczej i ustanowienie systemu zarządzania zgodnego z IFS Food v.6.1 otworzy nowe rynki zbytu dla firmy. T: Cel zostanie zrealizowany w okresie trwania projektu.
Drukuj do PDF