Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat C kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie prawa jazdy kat C1,C1+E,C,C+E z opłatą za egzamin państwowy -Tarnobrzeg


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/22/17247/445575
Cena netto 5 400,00 zł Cena brutto 5 400,00 zł
Cena netto za godzinę 28,42 zł Cena brutto za godzinę 28,42
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 190
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-03 Termin zakończenia usługi 2019-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-02
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs "prawa jazdy kategorii C" 50godz
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Podstawa prawna Ust. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami , ust. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (wraz z aktami wykonawczymi z późniejszymi zmianami) oraz Rozp. MI z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon
Osoba do kontaktu Lucyna Gawron Telefon 17 533 316 492
E-mail oskwiraz.tarnobrzeg@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
CEL SZKOLENIA -teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do samodzielnej pracy w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego z prawa jazdy kat C poprzez opanowanie przepisów ruchu drogowego, technik kierowania pojazdem, zarysu budowy pojazdów i zasady obsługi technicznej, zachowanie się w miejscu wypadku i pomoc przedlekarska, racjonalnego kierowania pojazdem z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, umiejętność stosowania przepisów dotyczących wykonywania transportu drogowego, oceny zagrożeń związanych z wykonywaniem zawodu kierowcy, w tym bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo dla środowiska. Wiedza: posiadanie wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym dotyczącym kierowcy kat C Umiejętności: umiejętność bezpiecznego i sprawnego prowadzenia samochodu ciężarowego. Kompetencje społeczne: wyrobienie dojrzałości społecznej i umiejętności odnalezienia się w stresujących sytuacjach na drodze poprzez m. in. Ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań przewozowych, dostosowanie zachowań do okoliczności związanych z ruchem drogowym
Drukuj do PDF