Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

STUDIA PODYPLOMOWE - KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/22/14675/445324
Cena netto 7 900,00 zł Cena brutto 7 900,00 zł
Cena netto za godzinę 39,11 zł Cena brutto za godzinę 39,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 202
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-05-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-26 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE
Osoba do kontaktu Bohdan Nowicki Telefon +48 694316886
E-mail b.nowicki@wskmkonin.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W ramach szkolenia uczestnicy posiądą wiedzę z zakresu m.in. rachunkowości, finansów, prawa, zarządzania i zamówień publicznych.
Drukuj do PDF