Kategorie usług
 
Menu

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/5339/445162
Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł
Cena netto za godzinę 106,43 zł Cena brutto za godzinę 130,91
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-12-16 Termin zakończenia usługi 2019-12-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-12-09
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Effect Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Barbara Porzycka Telefon 22415 94 32
E-mail szkolenia@effectgroup.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia „Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel” jest dostarczenie praktycznej wiedzy w ramach zarządzania zasobami ludzkimi, której użycie będzie miało bezpośredni wpływ na wykorzystanie MS Excel do analizy wskaźnikowej oraz ilościowo-jakościowej w sposób optymalny. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu monitorowania kosztów związanych z zasobami ludzkimi przy użyciu arkusza kalkulacyjnego, - potrafi wykorzystać metody i narzędzia controllingu personalnego (takie jak: budżetowanie kosztów personalnych, analizy wskaźnikowe, analizy ryzyka kadrowego), - umie samodzielnie obliczać i analizować strategiczne i operacyjne mierniki z zakresu działu personalnego z zastosowaniem MS Excel, - zna zasady stosowania i interpretowania wskaźników controllingu personalnego, - potrafi dobrać wskaźniki controlingu personalnego do potrzeb organizacji, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie analizy wskaźnikowej oraz ilościowo-jakościowej w controllingu personalnym oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF