Kategorie usług
 
Menu

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Przetrwanie, rozwój, przezwyciężenie konkurencji oraz wzmocnienie swojej pozycji na rynku.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/46039/445158
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 690,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 307,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-02 Termin zakończenia usługi 2019-10-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-02 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-02
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu BOGNACONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Bogna Zaborowska-Smagacz Telefon
E-mail bzs@bognaconsulting.com
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym doradztwa jest wyznaczenie celów w perspektywie finansowej polegające na wyznaczeniu wartości, które opisują ekonomiczne skutki realizacji strategii. Do ich wyznaczenia możliwe jest wykorzystanie źródeł wiedzy pozwalających na określenie ekonomicznych czynników sukcesu. Wyznaczenie celów w perspektywie rozwoju obejmujących wartości związane z osiągnięciem takiego poziomu rozwoju, który zapewni realizację celów biznesowych ujętych w perspektywach: rynku, procesów wewnętrznych oraz schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Założenia strategi w cyfrach, to: zwiększenie obrotu firmy o 15% w skali roku, wzrost ilości klientów o 10% w skali roku oraz poszerzenie oferty przedsiębiorstwa o dostarczanie nowych usług, i tym samym zwiększenie kadry pracowniczej.
Cel edukacyjny
Nabycie wiedzy z zakresu: Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, oceny zdolności przedsiębiorcy do finansowania bieżącej działalności oraz inwestycji rozwojowych (z uwzględnieniem możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego przez przedsiębiorcę). Umiejętność określenia obecnych i potencjalnych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz szans i zagrożeń związanych z finansami przedsiębiorstwa. Celem edukacyjnym jest także podniesienie wiedzy z zakresu analizy najważniejszych obszarów problemowych oraz obszarów stanowiących potencjał dla rozwoju przedsiębiorstwa, obecne i potencjalne, mocne oraz słabe strony przedsiębiorcy oraz szans i zagrożeń związanych z kapitałem ludzkim. Zwiększenie odpowiedzialności za rozwój i wyniki firmy – bardziej świadome zarządzanie firmą oraz rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów biznesowych i współpracy z kontrahentami w celu osiągnięcia efektu synergii biznesowej.
Drukuj do PDF