Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Etapy rozmowy handlowej i techniki sprzedaży


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/26471/445049
Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 490,00 zł
Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 93,13
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-04 Termin zakończenia usługi 2019-11-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu J.G.Training Jadwiga Gwóźdź
Osoba do kontaktu Malgorzata Pielka Telefon 22 880 06 29
E-mail malgorzata.pielka@jgt.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Cele szkolenia: wzmocnienie uczestników w umiejętności zarządzania rozmową handlową, nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po produktach, które można oferować w ramach cross-selling i up-selling, nabycie umiejętności rozumienia potrzeb klienta oraz jego oczekiwań w odniesieniu do oferowanych usług.
Cel edukacyjny
Uczestnicy nabędą wiedzę o: poszczególnych etapach rozmowy handlowej i świadomym zarządzaniu każdym z tych etapów, technikach sprzedaży stosowanych na poszczególnych etapach rozmowy handlowej, najczęstszych motywatorach zachowań klientów oraz jak na nie reagować. Uczestnicy nabędą umiejętności: budowania relacji z klientem sprzyjającej zwiększeniu sprzedaży, prezentacji kompleksowego rozwiązania dla klienta z uwzględnieniem cross-sellingu i up-sellingu, zastosowania poznanych technik sprzedaży, prezentacji produktu zgodnie z oczekiwaniami klienta, reagowania na postawę klienta.
Drukuj do PDF