Kategorie usług
 
Menu

Język angielski


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/12918/445040
Cena netto 1 150,00 zł Cena brutto 1 150,00 zł
Cena netto za godzinę 82,14 zł Cena brutto za godzinę 82,14
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-18 Termin zakończenia usługi 2019-12-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.
Osoba do kontaktu Aleksandra Szpankowska Telefon 501493940
E-mail aleksandra.szpankowska@ap.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie ogólnych kompetencji językowych. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach na znane lub związane z zainteresowaniami tematy w języku angielskim na poziomie podstawowym. Uczestnik zdobędzie umiejętność: WIEDZA: Uczestnik zrozumie główne wątki przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach na znane lub związane z zainteresowaniami tematy w języku angielskim, będzie wiedział jak wykorzystywać język w pracy zawodowej; UMIEJĘTNOŚCI: Uczestnik będzie potrafił formułować pytania i odpowiedzi dotyczące bardzo dobrze znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw, będzie potrafił komunikować się. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Uczestnik posiądzie umiejętność samokształcenia się, zrozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz będzie potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF