Kategorie usług
 
Menu

Kurs prawa jazdy kat. C,C+E łączony "Kierunek Kariera" "Kierunek Kariera Zawodowa"


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/13437/445031
Cena netto 4 905,00 zł Cena brutto 4 905,00 zł
Cena netto za godzinę 45,00 zł Cena brutto za godzinę 45,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 109
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-27 Termin zakończenia usługi 2020-01-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-27
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Szkolenie w zakresie Kwalifikacji Wstępnej Przespieszonej kat. C, D
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Szkolenie Kierowców Nauka Jazdy Grzegorz Hołowczak
Osoba do kontaktu Agnieszka Oprzędek Telefon 603800773
E-mail holek.naukajazdy@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem ciężarowym wraz z przyczepą.
Drukuj do PDF