Kategorie usług
 
Menu

Sprawozdania finansowe i ich analiza cz. 1 – Powtórzenie przed egzaminem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/12433/445027
Cena netto 295,00 zł Cena brutto 295,00 zł
Cena netto za godzinę 36,88 zł Cena brutto za godzinę 36,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-31 Termin zakończenia usługi 2019-08-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-26
Maksymalna liczba uczestników 33
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 18 36
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem zajęć jest omówienie zasad tworzenia sprawozdań finansowych jednostki i konsolidacji sprawozdań finansowych. Kurs powtarza materiał do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Sprawozdania finansowe i ich analiza". Podczas procesu kształcenia uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną oraz nabędzie umiejętności rozwiązywania zadań i posługiwania się obowiązującymi przepisami prawa. Celem kursu jest: W zakresie wiedzy, uczestnik zaktualizuje wiedzę w zakresie: - zasad sporządzania sprawozdań finansowych jednostki - konsolidacja sprawozdań finansowych W zakresie umiejętności, uczestnik będzie umiał: - zmniejszyć ryzyka w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa - usprawnić procesy księgowe w jednostce W zakresie kompetencji społecznych, uczestnik ma szansę nabyć: - zdolność do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość do uczenia się przez całe życie. Wymaganiami które pozwolą na osiągnięcie celu kształcenia jest: - obowiązkowy udział uczestników w wykładach, - aktywny udział w ćwiczeniach i rozwiązywanie zadań, testów, analizowanie casusów podczas prowadzonych zajęć. - własna praca w domu polegająca na zgłębianiu specjalistycznej literatury - własna praca polegająca na rozwiązywaniu zadań
Drukuj do PDF