Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Techniki finalizacji sprzedaży


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/26471/444996
Cena netto 690,00 zł Cena brutto 690,00 zł
Cena netto za godzinę 98,57 zł Cena brutto za godzinę 98,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 7
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-06 Termin zakończenia usługi 2019-11-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-30
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu J.G.Training Jadwiga Gwóźdź
Osoba do kontaktu Malgorzata Pielka Telefon 22 880 06 29
E-mail malgorzata.pielka@jgt.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu finalizacji procesu sprzedaży, przećwiczenie z uczestnikami przekazanej wiedzy, w taki sposób, by zamienić wiedzę w umiejętność, wykształcenie u uczestników właściwych postaw związanych z partnerskim podejściem zarówno do klienta jak i do siebie samego, co przekłada się na efektywność procesu sprzedażowego.
Cel edukacyjny
Uczestnicy nabędą wiedzę o: oczekiwanej współcześnie przez klientów jakości obsługi i sprzedaży, metodach budowania zaufania, wartości informacji w procesie finalizowania sprzedaży, sposobach badania potrzeb klienta w partnerskiej rozmowie biznesowej. Uczestnicy nabędą umiejętności: badania potrzeb klienta, prowadzenia rozmowy biznesowej na każdym etapie sprzedaży rozpoznawania własnych przekonań dotyczących swojej skuteczności w roli osoby zajmującej się sprzedażą, asertywnej komunikacji z klientem w ramach partnerstwa w biznesie profesjonalnego budowania relacji zawodowych.
Drukuj do PDF