Kategorie usług
 
Menu

Techniki neuroperswazji, wywierania wpływu oraz elementy NLP w procesie sprzedaży i customer service


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/21/13777/444975
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 5 535,00 zł
Cena netto za godzinę 204,55 zł Cena brutto za godzinę 251,59
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-28 Termin zakończenia usługi 2020-01-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-10-09 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-27
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu RECON Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Sandra Walczyk Telefon 600019364
E-mail swalczyk@rcon.com.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie koncentruje się na wzmocnieniu umiejętności uczestników w zakresie technik przekonywania klientów, kontrahentów czy także współpracowników oraz sprawnego posługiwania się technikami argumentacji, manipulacji i perswazji. Szkolenie przygotuje uczestników do wykorzystywania w praktyce zasad psychologii społecznej, do rozpoznawania manipulacji oraz metod neutralizacji manipulacji ze strony otoczenia. Uczestnicy dowiedzą się jak świadomie dobierać słowa i tworzyć perswazyjne wypowiedzi, nauczą się logicznego argumentowania oraz konstruktywnego wyrażania własnych oczekiwań. Szkolenie także pozwoli wzmocnić pewność siebie i poczucie własnej wartości w kontekście argumentacji. Szkolenie z neuroperswazji i NLP daje również możliwość zbudowania owocnych i bogatych relacji, poznania technik skutecznego porozumiewania się ze wzajemnym szacunkiem w kontaktach zawodowych i prywatnych. To szkolenie nauczy pracowników oraz przedsiębiorców tworzenia lepszych relacji z klientem, jak i skutecznego realizowania zamierzonych celów, jakim jest większa skuteczność w kontaktach interpersonalnych oraz zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa. Wzmożona konkurencja, dynamicznie rozwijający się rynek i przekształcające się trendy w obsłudze klientów sprawiają, że współczesne firmy muszą kłaść coraz większy nacisk na nowe techniki pozyskiwania i przekonywania klientów. Istotnym elementem stały się techniki skutecznej komunikacji z klientem i metody przekonywania klienta do swoich racji lub do swojej usługi. Szkolenie z neuroperswazji i wywierania wpływu na klienta może mieć ogromne znaczenie zarówno dla rozwoju pracownika i pracodawcy, jak i sukcesu samego przedsiębiorstwa. Wobec powyższego szkolenie przyczyni się do wykształcenia u uczestników pożądanych dla firmy umiejętności, jakimi są narzędzia wywierania wpływu i perswazji, zwiększenie skuteczności w prezentowaniu wniosków i opinii, odpowiednich technik argumentacji w rozmowach biznesowych i wykorzystywania ich w praktyce biznesowej, nabędą umiejętności radzenia sobie z psychomanipulacją, a docelowo na osiągnięcie konkretnego celu biznesowego (zgodnego z zasadą SMART) dla danego odbiorcy: - w przypadku mikroprzedsiębiorstwa: zmniejszenie o 15% kosztów pozyskiwania produktów/usług od dostawców i kontrahentów, niezbędnych do realizacji usług własnych zleceń i kontraktów dla klientów przedsiębiorstwa w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia (S-specific, M-measurable, T-time relation), co tym samym znajdzie swoje odzwierciedlenie w poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu firmy w warunkach silnej konkurencji (R- realistic). - w przypadku małych przedsiębiorstw: zmniejszenie o 20% kosztów pozyskiwania produktów/usług od dostawców i kontrahentów, niezbędnych do realizacji usług własnych zleceń i kontraktów dla klientów przedsiębiorstwa w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia (S-specific, M-measurable, T-time relation), co tym samym znajdzie swoje odzwierciedlenie w poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu firmy w warunkach silnej konkurencji (R- realistic). - w przypadku średnich przedsiębiorstw: zmniejszenie o 25% kosztów pozyskiwania produktów/usług od dostawców i kontrahentów, niezbędnych do realizacji usług własnych zleceń i kontraktów dla klientów przedsiębiorstwa w ciągu 3 miesięcy od zakończenia szkolenia (S-specific, M-measurable, T-time relation), co tym samym znajdzie swoje odzwierciedlenie w poprawie sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Cel biznesowy jest wspólny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób świadomych korzyści dla przedsiębiorstwa, w której są zatrudnieni/są właścicielami jak i osobistego rozwoju (A- agreed). Cel biznesowy jest realny z uwagi na założenie uczestnictwa w tym szkoleniu osób zmotywowanych do dalszego rozwoju i nauki oraz świadomych konieczności udoskonalania procesów biznesowych w funkcjonowaniu firmy w warunkach silnej konkurencji (R- realistic).
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi narzędziami wywierania wpływu i perswazji, poszerzenie ich wiedzy na temat technik argumentacji w rozmowach biznesowych oraz sprzedażowych, wyposażenie uczestników w umiejętność radzenia sobie z psychomanipulacją oraz rozpoznawania wskaźników świadczących o kłamstwie oraz zapoznanie uczestników z chwytami erystycznymi (np. słowa kluczowe, technika zatruwania studni) i nauczyć jak je demaskować i bronić się przed nimi.PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE WIEDZIAŁ (CZYLI CZEGO DOWIE SIĘ W TRAKCIE TRWANIA USŁUGI): - pozna kluczowe reguły wywierania wpływu oraz możliwości ich zastosowania w dyskusji; - pozna wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów manipulacji; - pozna techniki stosowania perswazji w praktyce; - będzie potrafił rozpoznać różnice między perswazją a manipulacją; - dowie się, jakie korzyści wynikają ze stosowania technik neuroperswazji; - dowie się, jakie są mechanizmy przetwarzania i kotwiczenia w rozmowie sprzedażowej i kontakcie w ramach customer service; - dowie się, jak wykorzystać mowę ciała i emocji w rozmowie z klientem; - pozna technikę pytań otwartych, zamkniętych, sugestywnych, prowokujących i kierunkowych; - pozna technikę zatruwania studni oraz inne techniki perswazji, neuroperswazji wykorzystywanych w sprzedaży i pracy z klientem; - dowie się, jak rozpoznawać słowa kluczowe; - dowie się, jak wykorzystywać zaprzeczenia, jednoczesność, preudespozycję czasu, świadomość; - pozna sposoby budowania skutecznej argumentacji; - pozna strukturę przekazu perswazyjnego; - pozna figury retoryczne jako metody perswazji w dialogi; - pozna techniki rozbijania obiekcji; - pozna techniki wpływu sprzedaży w obsłudze klienta; - pozna metody wpływu na postawę u klienta; - pozna metody przekonywania klienta do swojego produktu i pomysłu; - dowie się, jak wzmocnić pewność siebie i poczucie własnej wartości; - dowie się, jak rozpoznać czy jest manipulowany. DALEJ PO SZKOLENIU UCZESTNIK BĘDZIE UMIAŁ (CZYLI CZEGO SIĘ NAUCZY I JAK BĘDZIE POTRAFIŁ WYKORZYSTAĆ DANĄ WIEDZĘ W PRAKTYCE): - zastosować w dyskusji poznane kluczowe reguły wywierania wpływu; - zastosować w praktyce wiedzę na temat psychologicznych mechanizmów manipulacji i wpływu społecznego; - nauczy się stosować techniki perswazji w praktyce; - nauczy się rozpoznawać różnice między perswazją a manipulacją; - nauczy się mechanizmów przetwarzania i kotwiczenia w rozmowie sprzedażowej; - nauczy się wykorzystania mowy ciała i emocji w rozmowie z klientem; - będzie potrafił stosować technikę pytań otwartych, zamkniętych, sugestywnych, prowokujących i kierunkowych; - będzie potrafił rozpoznać technikę zatruwania studni; - będzie potrafił zastosować techniki perswazji, neuroperwsazji wykorzystywanych w sprzedaży i pracy z klientem; - nauczy się rozpoznawać słowa kluczowe; - nauczy się wykorzystywać zaprzeczenia, jednoczesność, presupozycję czasu, świadomość; - nauczy się budować skuteczną argumentację; - będzie potrafił stosować przekaz perswazyjny; - będzie potrafił stosować figury retoryczne jako metody perswazji w dialogi; - będzie potrafił stosować techniki wpływu sprzedaży w obsłudze klienta; - będzie potrafił przekonywania klienta do swojej idei, pomysłu i propozycji; - wzmocni pewność siebie i poczucie własnej wartości; - będzie potrafił rozpoznać czy jest manipulowany. JAKIE KOMPETENCJE SPOŁECZNE MA SZANSĘ ROZWINĄĆ/NABYĆ KORZYSTAJĄC Z USŁUGI?: Dodatkowo u uczestników rozwinięte zostaną kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania, negocjowania), asertywności, radzenia sobie z emocjami czy efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych, co oznacza, iż w toku uczenia się uczestników rozwinięta zostanie zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.


Drukuj do PDF