Kategorie usług
 
Menu

kurs z języka angielskiego na poziomie B1 z native speaker'ami (konwersacje / język biznesowy)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/20/22885/444791
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 111,11 zł Cena brutto za godzinę 111,11
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2020-01-09 Termin zakończenia usługi 2020-06-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-09-07 Termin zakończenia rekrutacji 2020-01-08
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dynamic English Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Justyna Gillin Telefon +48 574 106 104
E-mail office@dynamicenglish.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Naszym celem najważniejszym jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji z języka angielskiego pracowników posiadających już wiedzę i chcących kontynuować naukę na poziomie B1, ażeby każdy uczestnik posiadał umiejętności płynnego komunikowania się w języku angielskim we wszystkich sytuacjach, zarówno biznesowych, jak i codziennych, czy też towarzyskich. Każdy uczestnik poszerzy swoją wiedzę z zakresu nowego słownictwa i gramatyki, dzięki temu będzie potrafił złożyć gramatycznie poprawnie zdania, oraz wypowiadać się płynnie w zakresie obowiązków firmowych. Celem kursu jest podniesienie umiejętności językowych do poziomu rozumienia tekstów branżowych, rozpoznawania idiomów, użytych w tekście. Każdy uczestnik będzie potrafił składać złożone zdania w jedną spójną wypowiedź. Celami są: - uporządkowana wiedza i umiejętności z zakresu języka angielskiego w sytuacjach biznesowych i codziennych. Uczestnik będzie znać zasady metody bezpośredniej i będzie potrafić formułować zdania w języku angielskim oraz będzie rozumieć podstawowe sformułowania zwroty aby się komunikować w zakresie języka specjalistycznego. - zdobycie pewności siebie i umiejętności komunikowania się w języku angielskim, umożliwiające porozumiewanie się w języku angielskim w zakresie języka biznesowego. Uczestnik będzie potrafił porozumiewać się w języku angielskim metodą bezpośrednią, tworzyć zdania posługując się poprawną gramatyką, a wypowiadać się w zakresie swojej dziedziny zawodowej i w sytuacjach życia codziennego. Uczestnik będzie potrafił: rozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach; radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych które mogą się zdarzyć w życiu codziennym zawodowym i w podróży; tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy które zna opisać sytuacje plany zamierzenia oraz krótko je uzasadnić w sposób zrozumiały dla odbiorcy. Zakończenie usługi na poziomie B1 pozwoli na podniesienie kompetencji społecznych uczestników pozwoli na posługiwanie się płynnie językiem angielskim z zagranicznymi inwestorami, zwłaszcza w branży ale również w życiu codziennym. - wykorzystywanie wiedzę zdobytą na zajęciach by efektywnie rozwijać się zawodowo i poszerzać zakres współpracy. Uczestnik poszerzy swoją wiedzę w zakresie języka angielskiego co ułatwi komunikowanie się w języku angielskim z szerszą grupą społeczeństwa co jednocześnie pozwoli poszerzyć kształtowanie własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczenia się w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.
Drukuj do PDF