Kategorie usług
 
Menu

Branżowy kurs języka angielskiego na poziomie z A1 do A1+ w trybie indywidualnym.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/20/17969/444701
Cena netto 3 944,00 zł Cena brutto 3 944,00 zł
Cena netto za godzinę 68,00 zł Cena brutto za godzinę 68,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 58
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-03 Termin zakończenia usługi 2020-05-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-27
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs metody bezpośredniej j. angielskiego dla dorosłych i młodzieży
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu 3WAY Monika Mitoraj
Osoba do kontaktu Aleksandra Sergot Telefon 793600610
E-mail sekretariat@123way.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie przez uczestnika umiejętności posługiwania się językiem angielskim ogólnym i branżowym w stopniu podstawowym (A1-A1+ wg CEF), szczególnie w mowie. Nabyte kompetencje językowe ułatwią uczestnikowi nawiązywanie kontaktów w języku angielskim w życiu zawodowym i prywatnym.
Drukuj do PDF