Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie A2+ zakończony egzaminem TOEIC Bridge , 60 godzin - forma zdalna.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • usługa prowadzona w formie zdalnej
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/20/9279/444647
Cena netto 6 470,00 zł Cena brutto 6 470,00 zł
Cena netto za godzinę 107,83 zł Cena brutto za godzinę 107,83
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-01 Termin zakończenia usługi 2020-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-16
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Certyfikat znajomości języka angielskiego wydawany przez ETS.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Open Education Group Sp. z o.o.
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Educational Testing Service (ETS) Global BV Sp. z o.o.
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Tak
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Open Education Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Ewelina Popowska Telefon 664 705 711
E-mail e.popowska@openeducation.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez uczestnika podstawowych kompetencji w posługiwaniu się językiem angielskim. Kursant pozna zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w różnych sytuacjach życiowych. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.


Drukuj do PDF