Kategorie usług
 
Menu

Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/20/9313/444626
Cena netto 409,00 zł Cena brutto 409,00 zł
Cena netto za godzinę 81,80 zł Cena brutto za godzinę 81,80
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 5
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-28 Termin zakończenia usługi 2019-10-28
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników 35
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Osoba do kontaktu Marcin Wielgus Telefon 223519326
E-mail szkolenia@frdl.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
- Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury. - Omówienie poszczególnych świadczeń wchodzących w skład wynagrodzenia pracowników instytucji kultury. - Omówienie zasad wynagradzania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury. - Omówienie trybu powoływania i odwoływania dyrektora, zastępcy dyrektora oraz zatrudniania głównego księgowego instytucji kultury.
Drukuj do PDF