Kategorie usług
 
Menu

Dla kandydatów na księgowego wg MSSF - poziom podstawowy mbony


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/20/10949/444624
Cena netto 2 570,00 zł Cena brutto 2 570,00 zł
Cena netto za godzinę 28,56 zł Cena brutto za godzinę 28,56
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 90
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-04 Termin zakończenia usługi 2019-11-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-04
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie
Osoba do kontaktu Katarzyna Więcek Telefon 53068476
E-mail szkolenia@krakow.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”. Kurs adresowany jest dla osób przygotowujących się do pracy w dziale księgowości w języku angielskim zarówno w przedsiębiorstwach zagranicznych, jak i polskich z wymaganym językiem angielskim oraz dla osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnikami kursu mogą być osoby z wykształceniem średnim i wyższym, w tym również osoby niezwiązane dotychczas z rachunkowością z podstawową znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym w mowie i piśmie. Czas trwania kursu wynosi 90 godziny lekcyjnych, w tym 4 godziny lekcyjne przeznaczone na egzamin ; godzina lekcyjna to 45 minut. Zajęcia odbywają się w systemie popołudniowym - 2 razy w tygodniu po 4 godziny lekcyjne od godz. 16.30 - 19.45. Zajęcia odbywać się będą w dniach w harmonogramie danej grupy.
Drukuj do PDF