Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Akredytowane szkolenie AgilePM® Foundation [Gdańsk] - szkolenie realizowane w ramach projektu pn. "Kursy i szkolenia dla rozwoju branży kreatywnej  w województwie pomorskim”


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/20/6982/444603
Cena netto 550,00 zł Cena brutto 550,00 zł
Cena netto za godzinę 26,19 zł Cena brutto za godzinę 26,19
Usługa z możliwością dofinansowania Nie
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-28 Termin zakończenia usługi 2019-10-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu H-consulting Wojciech Hołowacz
Osoba do kontaktu Agnieszka Oleksa Telefon 572446834
E-mail agnieszka@h-consulting.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym usługi jest zwiększenie, w ciągu miesiąca od zakończenia usługi, konkurencyjności przedsiębiorstwa dzięki podniesieniu kompetencji z zarządzania projektami zwinnymi według metodyki AgilePM pracowników biorących udział w usłudze oraz implementacji zdobytej przez nich wiedzy w działalności przedsiębiorstwa, w wyniku czego realizowane przez firmę projekty zwinne będą zgodne z założeniami metodyki AgilePM co skróci czas ich realizacji co najmniej o 5%.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji i efektywności Uczestników w obszarze realizacji projektów w oparciu o metodykę AgilePM®. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zdobycie: 1. Wiedzy: z zakresu podstaw teoretycznych, na których opiera się metodyka zarządzania projektami zwinnymi AgilePM®. 2. Umiejętności: skutecznego planowania działań i kosztów w projektach. 3. Kompetencji społecznych: z zakresu efektywnego zarządzania zespołem projektowym w organizacjach działających w oparciu o metodykę zarządzania projektami AgilePM®.
Drukuj do PDF