Kategorie usług
 
Menu

Doradztwo w zakresie budowania i implementowania strategii rozwoju przedsiębiorstw


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/20/40363/444588
Cena netto 11 620,00 zł Cena brutto 14 292,60 zł
Cena netto za godzinę 553,33 zł Cena brutto za godzinę 680,60
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-28 Termin zakończenia usługi 2019-08-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-20 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-23
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Instytut Doskonałości Strategicznej Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Waldemar Glabiszewski Telefon +48 604 235 663
E-mail waldemar.glabiszewski@umk.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Opracowanie założeń strategii rozwoju przedsiębiorstwa X i wskazanie warunków jej skutecznej implementacji
Cel edukacyjny
Celem usługi jest osiągnięcie: Wiedzy: Znajomość: istoty i poziomów strategii, etapów procesu zarządzania strategicznego, istoty i źródeł przewag konkurencyjnych, istoty dywersyfikacji i integracji pionowej oraz ich wzajemnych zależności i długofalowych konsekwencji dla strategii organizacji i jej rozwoju, metod analizy strategicznej- analizy makrootoczenia, analizy sektorowej, analizy zasobów przedsiębiorstwa, analizy łańcucha wartości, analizy oceny portfela produktów, analizy SWOT, znajomość ze strategicznego punktu widzenia procesów zarządzania i wdrażania zmian strategicznych dotyczących poszczególnych zasobów i sfer funkcjonowania organizacji. Umiejętności: Prognozowania, identyfikowania i analizowania problemów strategicznych organizacji, stosowania nowoczesnych i zaawansowanych metod zarządzania strategicznego i analizy strategicznej, projektowania i tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych trafnie określające ich cel, ryzyko i przebieg procesów realizacyjnych, identyfikowanie zjawisk i trendów gospodarczych oraz określenie szans i zagrożeń istniejących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Kompetencji społecznych: umiejętność wyznaczania i odgrywania ról w zespołach projektowych kształtujących i wdrażających strategie przedsiębiorstwa, umiejętność kształtowania relacji interpersonalnych we współdziałaniu na rzecz kształtowania i wdrażania strategii, umiejętność sprawnego komunikowania się w procesie implementowania strategii.
Drukuj do PDF