Kategorie usług
 
Menu

BEZPIECZNA MASZYNA - budowa i eksploatacja. Wymagania prawne i techniczne.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Nie
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/16/13440/443467
Cena netto 650,00 zł Cena brutto 799,50 zł
Cena netto za godzinę 81,25 zł Cena brutto za godzinę 99,94
Możliwe współfinansowanie usługi z KSU Nie
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-27 Termin zakończenia usługi 2019-11-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-25
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AGAMON II Spółka Jawna Krzysztof, Sławomir i Grzegorz Kiszka
Osoba do kontaktu Lucyna Piotrowska-Zuber Telefon +48 509 896 162
E-mail szkolenia@agamon.biz
Cel usługi
Cel biznesowy
Znajomość aktualnych wymagań prawnych i technicznych dotyczących budowy i eksploatacji maszyn jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Prawidłowa eksploatacja maszyn pozwala na zwiększenie mocy produkcyjnych, a także na zabezpieczenie się przed ewentualnymi sankcjami. Przekłada się to na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa oraz poprawę bezpieczeństwa pracy.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z aktualnymi wymaganiami prawnymi i technicznymi dotyczącymi budowy i eksploatacji maszyn. Podczas spotkania: - omówimy aktualne przepisy i obowiązki użytkowników, - wskażemy niezbędne elementy dokumentacji maszyny, - omówimy, jak wygląda kontrola PIP i jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami. Uczestnicy otrzymają odpowiedzi i informacje dotyczące wykonywania zadań w ich codziennej pracy, a jednocześnie będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami.
Drukuj do PDF