Kategorie usług
 
Menu

Jak dokonać zmian w relacjach z innymi ludźmi Matryca Energetyczna – Dwupunkt wg. Richarda Bartletta cz.1.,


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/15/13089/443298
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 984,00 zł
Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-05 Termin zakończenia usługi 2019-10-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-30
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Rozwój osobisty
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail biuro@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkolenia uczestnik: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu jak przekroczyć ograniczenia własnego umysłu i poszerzyć postrzeganie rzeczywistości, jak dokonać zmian w relacjach z innymi ludźmi – rodziną, współpracownikami, jak zmienić programy i niekorzystne wzorce, jak odkryć i wykorzystać swoją ukrytą moc, jak poddać się oddziaływaniu Boskiej Energii, która zrealizuje dla Ciebie twoje zamówienie-intencję, co to znaczy nie ingerować w Boską Wolę, jak cofnąć się w czasie, zachowując pełną świadomość, aby przetransformować niewłaściwe wzorce informacyjno-energetyczne, które blokowały szczęście, dobrobyt, obfitość, powodowały problemy finansowe, zdrowotne, w związkach, nabędą wiedzę jak lokalizować i transformować wzorce informacyjne z innych wymiarów zakłócające życie, pomagać innej wersji siebie w światach równoległych, przez to poprawy życia tu i teraz, jak pobierać potrzebne informacje z Wszechświata, które natychmiast poprawią nasze zdrowie, siłę i inne sfery życia, jak poradzić sobie z lękami, napięciami, stresem, jak dostrzec blokujące cię dotychczas przekonania, ma umiejętność jak przekroczyć ograniczenia umysłu, zrealizować swoje marzenia, samokształcenia się, przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane ze stosowania Techniki Dwupunktu, nabędzie kompetencje w zakresie prawidłowych relacji z innymi ludźmi
Drukuj do PDF