Kategorie usług
 
Menu

WEEKENDOWY KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO- POZIOM A1.2, A 2.1 104 GODZINY- WROCŁAW


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/15/10316/443254
Cena netto 2 380,00 zł Cena brutto 2 380,00 zł
Cena netto za godzinę 22,88 zł Cena brutto za godzinę 22,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 104
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2019-12-25
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-12
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Języki
Kategorie dodatkowe KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Język niemiecki na co dzień- kurs ogólny A1-C2
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OSTERREICH INSTITUT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Katarzyna Ciećkiewicz Telefon 508875701
E-mail katarzyna.cieckiewicz@oei.org.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem głównym jest nabycie lub podniesienie kompetencji języka niemieckiego kursantów potwierdzone uzyskaniem certyfikatu Österreich Institut Po ukończeniu kursu Österreich Institut uczestnik: rozumie sens prostych historii, sprawozdań, opowiadań w języku niemieckim, potrafi czytać ze zrozumieniem krótkie teksty literackie, wyrażać swoje uczucia, oceniać rzeczy, a także wyrażać upodobania, ponadto umie opowiedzieć o jakimś wydarzeniu z przeszłości, opisać swoją pracę oraz miejsce zamieszkania. Stosuje środki językowe, które pozwalają utrzymać rozmowę oraz zna zasady gramatyczne odpowiednie do danego poziomu. Potrafi odnaleźć się w sytuacji społecznej wymagającej posługiwania się językiem niemieckim na poziomie A2.1.
Drukuj do PDF