Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego poziom A2


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/14/6133/443209
Cena netto 5 200,00 zł Cena brutto 5 200,00 zł
Cena netto za godzinę 43,33 zł Cena brutto za godzinę 43,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 120
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-09 Termin zakończenia usługi 2020-03-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 4
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu English Colours Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Agnieszka Gosiewska Telefon 667665694
E-mail ec@englishcolours.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji językowych słuchacza w zakresie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania na poziomie A2, zgodnym z Common European Framework of Reference – Europejskim systemem opisu kształcenia językowego. Słuchacz w trakcie szkolenia nabywa następujące umiejętności: wymienia informacje na temat siebie, swojej rodziny, pochodzenia, miejsca zamieszkania, zainteresowań etc. charakteryzuje różne osoby i wyraża opinie na ich temat opisuje czynności wykonywane w danej chwili opisuje obrazy i ilustracje korzysta z definicji podanych w słowniku tworzy definicje wyrazów pisze list elektroniczny wymienia informacje na temat minionych wakacji opisuje czynności wykonywane w określonym momencie w przeszłości wypowiada się na temat upodobań muzycznych opisuje wydarzenia z przeszłości, używając zdań złożonych opisuje fotografie wypowiada się na temat zaplanowanych czynności formułuje opinie na temat wydarzeń w przyszłości wyraża obietnice, decyzje, propozycje odpowiada na różnorodne pytania dotyczące czynności wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na przyszłość, posługując się czasami present, past i future zamawia dania w restauracji pisze list nieformalny wypowiada się na temat doświadczeń, czynności już wykonanych i jeszcze nie wykonanych, używając czasu present perfect wyraża opinie na temat kupowania ubrań i konfliktów w rodzinie dokonuje porównań, posługując się stopniem wyższym przymiotników opisuje miejsca pyta o drogę i udziela informacji wypowiada się na temat czynności, wydarzeń uzależnionych od różnych warunków (If you…, I’ll…) wypowiada opinie na temat hipotetycznych wydarzeń wyraża przypuszczenia formułuje problemy i udziela rad pisze nieformalny list internetowy do kolegi prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych przy opisywaniu dolegliwości i kupowaniu lekarstw opowiada o wydarzeniach z przeszłości, używając konstrukcji used to prowadzi rozmowę przy zakupie biletu, planowaniu wycieczki relacjonuje wypowiedzi innych osób Słuchacz poznaje również kulturę krajów angielskojęzycznych.
Drukuj do PDF