Kategorie usług
 
Menu

Akademia Menadżera LMI dla firmy DCODE


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/14/8578/443195
Cena netto 8 462,00 zł Cena brutto 10 408,26 zł
Cena netto za godzinę 384,64 zł Cena brutto za godzinę 473,10
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-10 Termin zakończenia usługi 2019-12-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-30
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Leadership Management Polska Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Piotr Walendowski Telefon 663 172 229
E-mail piotr.walendowski@lmi.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA. Usługa prowadzi do podniesienia wiedzy w zakresie teorii, zasad oraz praktyk i technik związanych ze zwiększaniem efektywności, planowania i organizowania pracy własnej menadżera i zespołu. UMIEJĘTNOŚCI W wyniku ugruntowania ww. zakresu wiedzy, usługa prowadzi do zwiększenia zdolności uczestników do efektywnego wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W sposób szczególny usługa prowadzi do podniesienia umiejętności: efektywnego wykorzystania czasu poprzez ukierunkowanie na priorytety i tzw. Działania Wysoko Opłacalne, umiejętności: wyznaczania i realizowania celów m.in. za pomocą narzędzia Arkusza Planowania Celu, umiejętności: proaktywnego planowania m-ca, tygodnia i dnia, radzenia sobie w sytuacjach nagłych i konfliktowych, identyfikowana zagrożeń efektywności i tzw. Działań Nisko Opłacalnych, umiejętności: skutecznego komunikowania się m.in. poprzez zadawanie pytań, empatię czy aktywne słuchanie, umiejętności: upoważniania członków zespołu przez delegowanie, umiejętności: planowania rozwoju pracowników poprzez budowanie środowiska kształcenia ustawicznego czy powoływanie zespołów autonomicznych. KOMPETENCJE SPOŁECZNE W zakresie kompetencji społecznych usługa prowadzi do znaczącego podniesienia zdolności uczestników do kształtowania własnego rozwoju poprzez: zwiększenie samoświadomości mocnych i słabych stron, odkrywanie potencjału motywacji wewnętrznej, kształtowanie postaw i nawyków służących proaktywnemu i odpowiedzialnemu angażowaniu się w sprawy zawodowe oraz społeczne.
Drukuj do PDF