Kategorie usług
 
Menu

Zaawansowana rachunkowość finansowa dla specjalisty -zagadnienia wybrane rachunkowo-podatkowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/13/13089/442770
Cena netto 3 000,00 zł Cena brutto 3 690,00 zł
Cena netto za godzinę 250,00 zł Cena brutto za godzinę 307,50
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2020-02-08 Termin zakończenia usługi 2020-02-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-13 Termin zakończenia rekrutacji 2020-02-01
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail biuro@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu poznanie i opanowanie przez uczestników technicznych i praktycznych zasad sporządzania i tworzenia rezerw na zobowiązania, Kapitały własne, aktywa trwałe.Uczestnicy podczas dwudniowego szkolenia zostaną zapoznani z licznymi przykładami umożliwiającymi zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji bilansu oraz zrobią całościowe zadania. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu sporządzania i tworzenia rezerw na zobowiązania- umie samodzielnie sklasyfikować aktywa trwałe i określić kapitały własne, oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą, - ma umiejętność samokształcenia się, rozumie znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
Drukuj do PDF