Kategorie usług
 
Menu

Kurs na instruktora nauki jazdy kat. B


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/13/20366/442522
Cena netto 4 500,00 zł Cena brutto 4 500,00 zł
Cena netto za godzinę 20,55 zł Cena brutto za godzinę 20,55
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 219
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-06 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny prawo jazdy kategorii A, prawo jazdy kategorii B, prawo jazdy kategorii C, Prawo jazdy kategorii D po B, prawo jazdy kategorii D po C, Kurs na instruktora nauki jazdy
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
legitymacja instruktorska uprawnia do wykonywania zawodu instruktora nauki jazdy odpowiedniej kategorii.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALFA" Tomasz Wysocki
Osoba do kontaktu Urszula Wysocka-Kazberuk Telefon 48 85 6745132
E-mail oskalfa@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
usługa prowadzi do uzyskania uprawnień do szkolenia kandydatów na kierowców kat. B. Uprawnienia nabywa się poprzez zdanie pozytywnie egzaminu państwowego przeprowadzanego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku osoba uzyskuje legitymacje instruktora nauki jazdy wydawana przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta bądź Starostwa odpowiedni do miejsca zameldowania.
Drukuj do PDF