Kategorie usług
 
Menu

Podstawy księgowości z kadrami i płacami wraz z egzaminem państwowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/13/39178/442497
Cena netto 2 700,00 zł Cena brutto 2 700,00 zł
Cena netto za godzinę 16,88 zł Cena brutto za godzinę 16,88
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 160
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-16 Termin zakończenia usługi 2019-10-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Zdobyty dokument potwierdza kwalifikacje w zawodzie księgowy / kadrowiec
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument wydany przez Izbę Rzemieślniczą
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Dokument wydany po przeprowadzeniu egzaminu
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie "Centrum Szkolenia Zawodowego"
Osoba do kontaktu Anna Grzyb Telefon +48134485373
E-mail csz.jaslo@op.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie wiedzy i kwalifikacji do pracy w księgowości i kadrach
Drukuj do PDF