Kategorie usług
 
Menu

Przekonaj innych do swoich racji i pomysłów - tajniki wywierania wpływu w praktyce


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/12/8841/442254
Cena netto 3 570,00 zł Cena brutto 3 570,00 zł
Cena netto za godzinę 595,00 zł Cena brutto za godzinę 595,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-27 Termin zakończenia usługi 2019-09-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-26
Maksymalna liczba uczestników 2
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu FIM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Osoba do kontaktu Bożena Frydzińska Telefon +48 602 172 417
E-mail bozena.frydzinska@fim.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zaprezentowanie strategii i mechanizmów różnych typów wywierania wpływu na ludzi oraz przeprowadzenie diagnozy osobistych predyspozycji kursantów do oddziaływania na innych. To pozwoli dopasować najbardziej korzystną strategię perswazji do indywidualnych możliwości i potrzeb osób szkolonych, aby mogły one osiągnąć zamierzony sukces - nauczyć się wpływania na innych. W dobie silnej konkurencji gospodarczej i politycznej niestabilności przetrwanie Twojej firmy na rynku przedsiębiorczym, a co więcej - odnoszenie zawodowych sukcesów zależy w coraz większym stopniu nie tyle od Twojego zaangażowania i pomysłów, ile od umiejętności budowania z innymi ludźmi szczególnej relacji, która skłoni ich do zaangażowania się w pełni w realizację Twoich celów. • Czy wiesz, jak przekonywać ludzi do swoich pomysłów i racji? • Czy umiesz ich zainspirować do działania? Z pomocą przychodzi perswazja. Pomoże Ci odnieść sukces i stać się osobą wpływową bez presji, bez wymuszeń, bez nacisków. Pamiętaj, nie przekonasz nikogo manipulując nim. Nieuczciwe działania, nieszczere sytuacje, zakłamanie czy oszustwo może przynieść odwrotny niż oczekujesz skutek. Ludzie odejdą zrażeni i zawiedzeni, że dążysz do zaspokojenia swoich potrzeb ich kosztem. Tu trzeba dobrych i sprawdzonych metod retorycznego oddziaływania. Po pierwsze: benevolente - życzliwość. Po drugie: otwartość. Wówczas ludzie ustawią się w kolejce do Ciebie, by za Tobą podążać. • Czy wiesz, jak wpłynąć na zmianę ich myślenia i działania? • Czy potrafisz ich zrozumieć? • Czy umiesz zorientować się na swojego Klienta? Oczywiście do przekonania nie wystarczy Ci nieprzerwany potok słów czy stos folderów a nawet slajdów. Na proces skutecznej perswazji składa się wiele czynników, które musisz uwzględnić przygotowując się do oddziaływania na inne osoby a później do współpracy z nimi. Poznasz je na szkoleniu. Wyposażymy Cię w wiedzę i umiejętności wpływania na innych. Niezależnie od tego kim jesteś, czym się zajmujesz, na jakim etapie rozwoju swojej ścieżki zawodowej jesteś - możesz nauczyć się pozytywnie wpływać na każdą osobę. Realizacja usługi umożliwi nabycie/podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez uczestników w następującym zakresie: -Wiedza: • uczestnik otrzymają wiedzę na temat praktycznych metod wywierania wpływu na innych; • uczestnik pozna słabości ludzkiego myślenia i działania; • uczestnik dowie się jak przekonać innych do swoich racji i pomysłów; • uczestnik będzie wiedział jakie w odbiorcach (np. pracownikach, Klientach) wzbudzić uczucia i jak to zrobić, by wykonali to, czego od nich uczestnik szkolenia oczekuje i aby byli mu za to wdzięczni; -Umiejętności: • uczestnik udoskonali swoje naturalne skłonności przekonywania i wywierania wpływu na innych np. pracowników, czy Klientów; • uczestnik będzie posiadał umiejętność zarządzania emocjami innych; • uczestnik nauczy się budowania z innymi ludźmi szczególnej relacji, która skłoni ich do zaangażowania się w pełni w realizację jego celów; • uczestnik nauczy się zorientować na swojego pracownika, czy Klienta i zrozumieć jego potrzeby. -Kompetencje społeczne: • uczestnik zdobędzie świadomość pułapek, stereotypów; • uczestnik zdobędzie świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się w zakresie wywierania wpływu na innych oraz przekonania do swoich racji; • uczestnik będzie rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy. • po zakończonym szkoleniu u uczestnika nastąpi wzrost poczucia zaangażowania w wykonywane obowiązki na stanowisku pracy oraz odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań.
Drukuj do PDF