Kategorie usług
 
Menu

Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/09/11542/441231
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 400,00 zł
Cena netto za godzinę 16,00 zł Cena brutto za godzinę 16,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-21 Termin zakończenia usługi 2019-11-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-11-11
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy po zakończeniu usługi będę posiadali uporządkowaną wiedzę w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych oraz praktyczne umiejętności z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia. Po zakończeniu udziału w usłudze uczestnicy będą mogli przystąpić do egzaminu państwowego zdawanego przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski. Szkolenie ma przygotować uczestników do wykonywania przewozu materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy poprzez zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do uzyskania uprawnień. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu wymagań dotyczących przewozów, zagrożeń i działań im zapobiegającym, środków bezpieczeństwa, ochrony środowiska, pierwszej pomocy, zakazów różnego rodzaju, oznakowania, środków ostrożności, ograniczeń, przepisów itp. Uczestnicy nabędą umiejętności podczas zajęć praktycznych, których program jest oparty o Ustawę oraz Rozporządzenia z tego zakresu. Ponadto ukończenie szkolenia przewozu materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli możliwość podejścia do egzaminu państwowego przed Komisją powołaną przez Urząd Marszałkowski, a następnie poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności na obecnym rynku gospodarczym poprzez uzyskanie uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy.
Drukuj do PDF