Kategorie usług
 
Menu

Usługa doradcza w zakresie opracowania koncepcji usprawnienia wybranych procesów okołoprodukcyjnych.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/09/5672/441205
Cena netto 78 440,00 zł Cena brutto 96 481,20 zł
Cena netto za godzinę 265,00 zł Cena brutto za godzinę 325,95
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 296
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-20 Termin zakończenia usługi 2019-11-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-19 Termin zakończenia rekrutacji 2019-09-13
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Brainstorm Group Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Martyna Pluta Telefon +48 509 967 043
E-mail mpluta@brainstorm.biz.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień i eliminowania marnotrawstw w zakładach produkcyjnych tak aby osiągnąć trwały sukces w organizacji. Dzięki nowym kompetencjom nabytym przez uczestników szkolenia wzrośnie ich sprawność w działaniu, a dzięki umiejętności eliminacji marnotrawstw zostanie przyspieszona realizacja projektów. CEL SMART Specyficzny: Nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu filozofii zarządzania wg metodologii Lean. Mierzalny: - Czas realizacji prowadzonych projektów zostanie skrócony o około 20%. - Wzrost sprzedaży o 10%. Ambitny: 20% skrócenie czasu realizacji projektów dla przedsiębiorstw o utrwalonych metodach realizacji projektów jest celem ambitnym. Realny: Zastosowanie metodologii polegającej na monitorowaniu, analizy parku maszyn, usprawnianiu, przyspieszaniu i normalizowaniu procesów urealni możliwość realizacji celu. Termin: Cel to doradztwo w zakresie planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych w przeciągu 4-6 miesięcy.
Cel edukacyjny
Identyfikacja i optymalne wykorzystanie możliwości systemów analitycznych do analizy danych innych niż biznesowe, np. danych technicznych. Omówienie dobrych praktyk i standardów związanych z przetwarzaniem dużych ilości danych spływających w czasie zbliżonym do rzeczywistego, ich efektywnego przyjmowania, przetwarzania oraz analizowania. Celem szkolenia jest: Na poziomie wiedzy – jest zapoznanie uczestników z zakresem planowania produkcji i usług okołoprodukcyjnych poprzez usprawnienie procesów takich jak planowanie produkcji, monitorowanie zleceń, procesu obsługi klienta, analiza parku maszynowego. Na poziomie umiejętności – dzięki pracy w symulowanej fabryce nabycie przez uczestników umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy dotyczącej analizy osiągniętych wyników, mapowania procesu, doskonalenia przepływu, standaryzacji pracy w praktyce. Na poziomie kompetencji społecznych stworzenie szansy na rozwinięcie umiejętności samodoskonalenia oraz prawidłowej identyfikacji problemów oraz poszukiwania rozwiązań w pracy związanej z planowaniem produkcji i usług okołoprodukcyjnych.
Drukuj do PDF