Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie energetyczne – eksploatacja i dozór: elektryczne G1, cieplne G2, gazowe G3 w pełnym zakresie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/09/29879/441067
Cena netto 1 950,00 zł Cena brutto 1 950,00 zł
Cena netto za godzinę 243,75 zł Cena brutto za godzinę 243,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-24 Termin zakończenia usługi 2019-10-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-23
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.
Osoba do kontaktu Katarzyna Janik Telefon +48 500 400 086
E-mail katarzyna.janik@oszomega.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest nabycie lub poszerzenie wiedzy na temat aktualnie obowiązujących przepisów norm prawnych oraz stosowanych rozwiązań technicznych niezbędnych przy montażu i eksploatacji oraz przeglądach okresowych urządzeń, instalacji i sieci: elektrycznych, cieplnych i gazowych. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu budowy urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, pozna obowiązki osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru oraz zasad bezpiecznej pracy i sposobów reagowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia. Uczestnik szkolenia nabędzie również kompetencje społeczne w zakresie współpracy z innymi pracownikami.
Drukuj do PDF