Kategorie usług
 
Menu

Środki trwałe KSR Nr 11 - ujęcie podatkowe i rachunkowe - zmiany 2019


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/09/21308/441066
Cena netto 449,00 zł Cena brutto 552,27 zł
Cena netto za godzinę 74,83 zł Cena brutto za godzinę 92,05
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-21 Termin zakończenia usługi 2019-10-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-16
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AKADEMIA KSZTAŁCENIA KADR KONRAD TAGOWSKI
Osoba do kontaktu Leszek Tagowski Telefon 601-955-320
E-mail LTAGOWSKI@AKKONLINE.PL
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnik szkolenia pozyska wiedzę z zakresu ustalania ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego, kosztu wytworzenia środka trwałego, ulepszenie środka trwałego a remonty, amortyzacji środków trwałych, zbycie środka trwałego, kosztami samochodu w firmie, prezentacji i ujawniania informacji wg KSR i ustawy o rachun-kowości. Uczestnik będzie umiał po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązującego zasad standardu rachun-kowości KSR 11 -Środki trwałe prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe . Uczestnik nabędzie kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji zawodowych.
Drukuj do PDF