Kategorie usług
 
Menu

Pakiet szkoleń: Napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 (butli) gazami skroplonymi fluorowanymi + lutowanie twarde


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/08/29879/440629
Cena netto 2 820,00 zł Cena brutto 2 820,00 zł
Cena netto za godzinę 235,00 zł Cena brutto za godzinę 235,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-22 Termin zakończenia usługi 2019-10-26
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-21
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA s.c.
Osoba do kontaktu Katarzyna Janik Telefon +48 500 400 086
E-mail katarzyna.janik@oszomega.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem usługi jest zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnymi przepisami i normami dozoru technicznego dotyczącymi napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych (butli) oraz nabycie prawidłowych umiejętności z zakresu lutowania twardego. Uczestnik będzie znał: przepisy i normy dozoru technicznego dotyczące napełniania zbiorników ciśnieniowych, właściwości fizyczne i chemiczne gazów, konstrukcje i zasadnicze parametry ciśnieniowych zbiorników przenośnych i ich osprzętu, znakowanie zbiorników, czynności robocze i kontrolne przed, w trakcie i po napełnianiu zbiorników, oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa w transporcie i składowaniu zbiorników przenośnych. Zdobędzie również ogólną wiedzę w zakresie: podstaw fizyko – chemicznych i technologicznych lutowania, cech konstrukcyjnych połączeń lutowanych i zasad przygotowania części do łączenia, rodzajów spoiw oraz sposobów ich dozowania Uczestnik będzie potrafił: właściwie postępować ze zbiornikami ciśnieniowymi oraz prawidłowo i bezpiecznie je napełniać a także będzie potrafił wykonywać lutowanie twarde elementów instalacji w sposób szczelny i trwały. Uczestnik nabędzie również kompetencje społeczne w zakresie współpracy z innymi pracownikami.
Drukuj do PDF