Kategorie usług
 
Menu

Rachunkowość finansowa i podatki


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/07/12077/440212
Cena netto 3 640,00 zł Cena brutto 3 640,00 zł
Cena netto za godzinę 20,22 zł Cena brutto za godzinę 20,22
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-26 Termin zakończenia usługi 2020-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-25
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Osoba do kontaktu Agnieszka Prawdzik-Dziądziak Telefon 87 621 80 92
E-mail agnieszka.pdziadziak@wsfiz.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i praktycznej wiedzy, która jest niezbędna do profesjonalnego wykonywania zawodu księgowego, a także do pełnienia innych funkcji, w których kompetencje zakresu: finansów, rachunkowości i podatków są szczególnie przydatne. Studia są skierowane przede wszystkim do kandydatów na księgowych oraz osób, które chcą zdobyć uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W toku studiów słuchacze: •uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, a w szczególności: rachunkowości finansowej i zarządczej, sprawozdawczości i analizy finansowej, aktualnych regulacji prawnych, systemu podatkowego oraz rachunku kosztów; •kształtują praktyczne umiejętności obejmujące szereg zagadnień stanowiących naturę pracy w księgowości (przygotowywanie sprawozdań finansowych, naliczanie podatków i składek ZUS, przygotowywanie urzędowych deklaracji, podejmowanie decyzji dotyczących wyboru form finansowania działalności gospodarczej, ocenę opłacalności projektów inwestycyjnych, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem obsługi programów finansowo-księgowych; •rozwijają kompetencje społeczne niezbędne do efektywnej pracy na stanowiskach finansowo-księgowych, rozumieją potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
Drukuj do PDF