Kategorie usług
 
Menu

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” w praktyce pracy księgowego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/08/07/13089/440024
Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł
Cena netto za godzinę 66,67 zł Cena brutto za godzinę 82,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 6
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-23 Termin zakończenia usługi 2019-10-23
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-08-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-17
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU -
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Efektem kształcenia na kursie jest, że uczestnik szkolenia: pozyskał i poszerzył posiadaną wiedzę oraz udoskonalił już posiadane umiejętności zawodowe z zakresu ustalania ceny nabycia środka trwałego w aspekcie KSR i prawa podatkowego, kosztu wytworzenia środka trwałego, ulepszenie środka trwałego a remonty, amortyzacji środków trwałych, zbycie środka trwałego, kosztami samochodu w firmie, Prezentacji i ujawniania informacji wg KSR i ustawy o rachunkowości. Uczestnik umie po szkoleniu samodzielnie i prawidłowo wg obowiązującego zasad standardu rachunkowości KSR 11 -Środki trwałe prowadzić księgi rachunkowe i podatkowe . Uczestnik nabył kompetencje społeczne z zakresu samokształcenia i doskonalenia predyspozycji Zawodowych, umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, oraz umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.
Drukuj do PDF